Bokförslag

<< Tillbaka till fördjupningstextenDen stora förnekelsen av Johan Rockström och Anders Wijkman (2011). Här görs en genomgång av hur ihåliga argumenten är från de som inte tror att klimatförändringarna till största delen är ett resultat av mänsklig påverkan. Boken tar också upp hur allvarliga hoten mot många av de stora ekosystemen är. Författarna betonar att politiken inte alls tar klimatfrågan på det allvar som är nödvändigt.

<< Tillbaka till fördjupningstextenBehovet av en ny förståelse: Ansvaret för miljön, klimatet och det globala utrymmet av Göran Bäckstrand, Kåre Olsson och Emin Tengström (2010). Boken ger ett viktigt bidrag till miljödebatten genom att hävda att ny teknik visserligen är nödvändigt, men ändå otillräckligt. Ska mänskligheten ta sig an klimatfrågan med framgång behövs inte bara ny teknik, utan även ny etik, ny livsstil och nya politiska former. Ja, mänskligheten behöver även utveckla nya berättelser om det mänskliga livet. Berättelser som är vetenskapligt förankrade och som kan bidra till att skapa en ”ny existensförståelse”.

<< Tillbaka till fördjupningstextenKlimatet och omställningen av Staffan Laestadius (2018). Här beskrivs hur vi i det svenska samhället skulle kunna nå klimatmålen genom att direkt påbörja en omställning i klimatvänlig riktning inom en rad områden, bland annat gällande transporter, bränsleförsörjning och företagande. Därmed kan Sverige bli ett föredöme för andra länder.

<< Tillbaka till fördjupningstextenKlimatförändringar och den mänskliga civilisationen: ett holistiskt perspektiv av Veronica Stoehrel (2013). Författaren ger en bred översikt över klimatproblematiken, bland annat granskas hur media hanterar klimatfrågan. Speciellt utrymme ges åt matförsörjningsfrågan och hur en nyliberal marknadssyn står i vägen för en hållbar utveckling.

<< Tillbaka till fördjupningstextenMeteorologernas nya väderbok av Clas Bernes och Pär Holmgren (2009). Boken ger en lättläst och läroboksliknande framställning, först om hur vädret fungerar och sedan om hur klimatet fungerar. Därefter diskuteras klimatförändringarna och vad som kan hända både internationellt och i Sverige.

<< Tillbaka till fördjupningstextenSex grader: Vår framtid på en varmare jord av Mark Lynas (2007). Här ges en detaljerad framställning av möjliga konsekvenser av ökad uppvärmning. Lynas bygger sin framställning på mängder av forskning om växthuseffekten och den globala uppvärmningen. Vi kan följa hans prognoser om vad som händer med klimatet, miljön och hela vår civilisation allt eftersom temperaturen stiger. Framställningen kan vara skrämmande, men det rör sig inte om skrämselpropaganda, för inget talar för att Lynas överdriver.

<< Tillbaka till fördjupningstextenMakten över klimatet av Christian Azar (2008). Författaren ger en kunnig och lärorik bild av klimatproblemet. Teknikens och politikens möjligheter att lösa klimatproblemen betonas. Azar går dock inte närmare in på hur det ska gå till att motivera de breda folklagren att göra de livsstilsförändringar som också behövs.

<< Tillbaka till fördjupningstextenCivilisationens väg: mot avgrund eller hållbarhet av Lester Brown (2011). Brown beskriver både hur svår situationen i världen är, och framför realistiska lösningar som enskilda människor, myndigheter och andra beslutsfattare kan satsa på. Men han menar att det är bråttom: det behövs en mobilisering som inför ett annalkande krig för att lyckas.

<< Tillbaka till fördjupningstextenSlutet på världen så som vi känner den: Klimatet, framtiden och demokratins möjligheter av Claus Leggewie och Harald Welzer, (2010). Boken diskuterar riskerna med klimatförändringarna och den utmaning mot demokratin som dessa förändringar innebär. Samtidigt varnas för riskerna för auktoritära lösningar. Författarna menar att det inte är minde demokrati, utan mer demokrati och folkliga rörelser som måste till för att lösa svårigheterna.

<< Tillbaka till fördjupningstextenOmställningens tid: Tillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid av Björn Forsberg (2012). Boken skildrar hur samhället kan ställas om till ett hållbart samhälle. Författaren menar att när de påfrestningar klimatkrisen leder till förvärras av att oljeepoken tar slut, krävs ett helt annat samhälle. Ett lågenergisamhälle.

<< Tillbaka till fördjupningstextenVår beskärda del: En lösning på klimatkrisen av David Jonstad (2009). Författaren granskar konsumtionssamhället och tillväxtjakten och diskuterar hur en lösning på klimatkrisen skulle kunna se ut genom handel med utsläppsrätter. Jonstad visar hur Sverige skulle kunna bli ett föregångsland genom att införa individuella utsläppsrätter för koldioxid med ambitionen att Sverige år 2030 ska bli fritt från fossila bränslen.

<< Tillbaka till fördjupningstextenVälfärd utan tillväxt av Tim Jackson (2010). Författaren belyser klimatfrågan genom att ta upp hur våra politiska och ekonomiska system förutsätter ekonomisk tillväxt samtidigt som ekosystemen inte klarar vårt konsumtionssamhälle. Jackson menar att vad som behövs är ett samhälle med välfärd men utan ekonomisk tillväxt.

<< Tillbaka till fördjupningstextenTillväxt till döds av Stellan Tengroth (2010). I boken sätts miljöfrågor in i ett övergripande och tillväxtkritiskt sammanhang. Författaren menar att den i dag dominerande inriktningen på ständig ekonomisk tillväxt är omöjlig i en värld av begränsade resurser.

<< Tillbaka till fördjupningstextenKeynes barnbarn: En bättre framtid med arbete och välfärd av Christer Sanne (2007). Boken gör en djupdykning i drivkrafterna bakom konsumtionen. Den ökande effektiviteten i produktionen gör att ekonomen Keynes förslag om att växla över från ökad konsumtion till mer fritid, blir en nödvändig väg för att rädda miljön.

<< Tillbaka till fördjupningstextenKlimatkatastrofens psykologi och mänsklighetens framtid: Det etiska alternativet av Billy Larsson (2018). Här görs en genomgång av mängder av psykologiska aspekter i klimatfrågan. Bland annat förklaras varför de nuvarande försöken att skapa motivation till förändringar inte har lyckats. En alternativ motivationsstrategi beskrivs, som bygger på psykologiskt och filosofiskt tänkande.

<< Tillbaka till fördjupningstextenKlimatkrig: Varför människor dödar varandra på 2000-talet av Harald Welzer (2009). Författaren är professor i socialpsykologi och utifrån ett historiskt perspektiv på människans våldsamhet försöker han förutsäga hur konflikterna på jorden kommer att se ut framöver.

<< Tillbaka till fördjupningstextenUndergång: Civilisationernas uppgång eller fall av Jared Diamond (2005). Utifrån ett historiskt perspektiv på hur olika samhällen kunnat gå under, beskriver författaren vad det är som kan få människor att fatta beslut som ger katastrofala följder. Han menar att mänskligheten är i en liknande situation nu, med de miljöproblem som tornar upp sig.

<< Tillbaka till fördjupningstextenTillsammans: En filosofisk debattbok om hur vi kan rädda vårt klimat av Folke Tersman (2009). Författaren är professor i praktisk filosofi och belyser på ett övergripande sätt rättvisefrågor och klimatproblematiken. Tersman tar bland annat upp vikten av nya politiska organisationer och menar att en världsregering kan behövas för att hantera hotet mot klimatet.

<< Tillbaka till fördjupningstextenKlimatetik: rättvisa, politik och individens ansvar av Bengt Brülde och Göran Duus-Otterström (2015). Boken handlar om klimatfrågans etiska utmaningar. Den både presenterar och bidrar till den internationella etiska och politisk-filosofiska diskussionen av dessa frågor. Speciell vikt ges till ansvarsfrågor. Både länders ansvar och frågan om den enskilda individen har något ansvar, och hur det i så fall ser ut.

 

 

Tänkvärda filmillustrationer

Här är den tecknade film som sprider vårt upprop. Sprid den även du, och gör en insats för en bättre framtid.

Johan Rockström, professor i naturresurshållning vid Stockholms universitet, ger en lärorik framställning av läget på jorden. Situationen är ytterst allvarlig, men om politiken snabbt inriktas på att ta hänsyn till planetens gränser finns det hopp.

Informativ film om global uppvärmning.

Tecknad film om vad hållbarhet är.

Tecknad film som försöker visa på det omöjliga med ständig tillväxt.

Den amerikanska psykologen Dan Gilbert förklarar lättfattligt och roande varför människor har så svårt att förstå allvaret med den globala uppvärmningen.

Film med teckningar om de internationella orättvisorna på klimatområdet.

Till en välkänd hitlåt illustreras vikten av rättvisa på klimatområdet.

Lärorik film om hur vattenförsörjningen i världen hotas av klimatförändringarna och av storskaliga lösningar.

Anders Wijkman pratar om att klimatkris och ekonomiska kriser hänger ihop. Det gamla tillväxttänkandet fungerar inte, utan det måste till nya politiska lösningar.

Anders Wijkman pratar om varför det är svårt för många att ta klimatproblematiken på allvar. Bland annat måste vi diskutera vilka värderingar vi vill ska styra våra liv.

Home är en långfilm som varje människa borde se, och som redan har setts av 400 miljoner människor. Det är en stark, vacker och gripande film om livet på jorden och hoten mot detta sårbara liv. Den passar bra att se och samtala kring i grupp. Finns här på engelska (och spanska och arabiska). Vill du ha svensk text går den att låna eller köpa. Missa den inte.

HOME a film by Yann Arthus-Bertrand


Radikaliseraklimatpolitiken.nu